Výklenková kaple sv. Petra

Kaple se nachází se na severním okraji obce u železničního přejezdu, proti zámeckému parku. Zadní stěnu kaple kryje novodobý obraz sv. Petra, zakrývající patrně barokní nástěnnou malbu, údajně zcela zničenou. Zpoza římsy vyrůstá nízký štít, do jehož středu je zasazena kamenná socha Panny Marie Budějovické, pokrytá typickým reliéfem, podobným obilným klasům. Ruce jsou sepjaty před tělem k modlitbě, za hlavou zlatá paprsčitá svatozář. Na soklu je rytý nápis s chronogramem 1718 “SANCTA MARIA BVDOVICENSIS TVERE NOS” Po stranách štítu jsou připojeny kamenné kulovité vázy. Sedlovou střechu kryjí prejzy. Kaplička je osazena mříží.

GPS pozice
48.9260856 /
 14.4433325

Trasy kolem památky

Nebyly nalezeny žádné trasy