Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého, Včelná

Tato kaple je zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, také zvaná “Na rozloučenou”, pochází z první poloviny 19. Století. Soška světce byla obnovena roku 2004. Štít kapličky vyplňuje v celé ploše obraz na plechu s námětem Nejsvětější Trojice. Barevná vrstva téměř zničena rzí, z výjevu dosud vystupuje obrys Boha Otce vpravo a Ježíše Krista držícího prostý kříž po levé straně, nad oběma postavami symbol Ducha svatého v podobě trojúhelníkového oka ležícího na paprsčité svatozáři.

GPS pozice
48.9197389 /
 14.4523636
Veřejně přístupná
16. 5.

Trasy kolem památky

Nebyly nalezeny žádné trasy