Památný kříž, Včelná

Na nejvyšším místě obce v lese “Na Hraničkách” se nachází památný kříž v místě nálezu monstrance i s tělem Páně, která byla ukradena roku 1845 z kostela v Černici u Českého Krumlova. Co se zde vlastně přihodilo? „Dne 20. května 1845 pásl jedenáctiletý pasáček Václav Kroneisl u lesa nad Včelnou krávy. Když spolu s také jedenáctiletou pasačkou šli do lesa hledat zatoulanou jalovičku, našli ji klečící na předních nohách a žalostně bučící před čímsi lesklým vyhrabaným z mechu. Nedala se přimět k odchodu, znovu klekala a bučela. Pod stromem viděli děti něco žlutého a nedaleko bílý šátek. Protože měli strach, zahnal chlapec krávy domů a vrátil se na místo se svým strýcem. V mechu našli poškozenou monstranci a oltářní plátno. Protože se již stmívalo, vydal se strýc druhý den na místo znovu. Našel zde ještě provlhlou, svraštělou, ale nepoškozenou sv. Hostii, (podlé jedné verze na houbě). Poslal ji s monstrancí na faru do Boršova, kde kaplan poznal, že se jedná o před čtrnácti dny ukradenou monstranci z kostela v nedaleké Černici. Později byly činěny pokusy s Hostií (neposvěcenou), ale ta byla v lese záhy napadena slimáky apod. Ještě téhož roku zde farníci na památku nechali postavit kříž původně s českým a německým nápisem. K celé události byla vydána i brožurka popisující podrobně tento zázrak i svědectví účastníků.“

GPS pozice
48.9203056 /
 14.4660814
Veřejně přístupná

Trasy kolem památky

Trasa-8
Trasa 8
Obtížnost: lehká
Délka: 35,4 km