Kostel Všech svatých, Kamenný Újezd

Nachází se v severovýchodní části vesnice. Původem raně gotický, zbudovaný zřejmě současně se založením vsi v polovině 13. století. První přímá písemná zmínka o kostele pochází z roku 1290, zasvěcení Všem Svatým je doloženo od roku 1383. Kostel představuje jednolodní stavbu s pravoúhle ukončeným presbytářem, k němuž ze severní strany přiléhá sakristie, před západní průčelí vystupuje věž. Provedení presbytáře a sakristie je typově blízké kostelu v Doudlebech. Kostel prodělal pozdně gotickou přestavbu koncem 15. století, věž byla přidána v letech 1690 až 1694, kolem roku 1727 rozšířena loď. Z kostela pochází vzácný deskový obraz tzv. Madona z Kamenného Újezda, jehož originál je v Jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Dále je zajímavý sanktuář ozdobený sochami. Fara, v jádru renesanční stavba, je později barokně upravená v 18. století. V letech 1800 až 1804 zde působil básník a jazykovědec Antonín Jaroslav Puchmajer. Zkuste najít čtveřici Božích muk. Poradíme, že nejstarší z nich, pozdně gotická ze 16. století, stojí v parku na Náměstí.

48.9001944 /
 14.4480464
Informace o bohoslužbách naleznete zde:
Pouze v době bohoslužeb
1. 11

Trasy kolem památky

Trasa-8
Trasa 8
Obtížnost: lehká
Délka: 35,4 km