Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Prokopa, Staré Město

Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Prokopa se nachází v Českých Budějovicích na Pražském předměstí za obchodním domem Družba, v místech Starého Města. Jde o kostel v původní osadě Budivojovice, založený na počátku 13. století. Do 2. pol. 14. stol. byl s největší pravděpodobností farním kostelem pro celé město České Budějovice. Dnešní pozdně gotická podoba pochází z přestavby kolem roku 1461 a úprav v 16. století. Jde o jednolodní stavbu s hranolovou věží u západního průčelí. Loď je sklenuta valenou klenbou s výsečemi, v presbytáři a sakristii je klenba křížová. Zařízení je pseudogotické. Pod kruchtou jsou zasazeny náhrobní kameny ze 16. století. Kolem kostela svatého Jana Křtitele a svatého Prokopa býval hřbitov. Měl převážně empírový ráz. Poslední pohřeb se konal 23. dubna 1889, ve stejný den se konal i první pohřeb na novém hřbitově svaté Otýlie. Při přeměně Starého Města v panelové sídliště byla zachována aspoň jeho nejstarší část. Mladší část byla přeměněna v park.

GPS pozice
48.9843956 /
 14.4673508
Informace o bohoslužbách naleznete zde:
Pouze v době bohoslužeb
23. 6.

Trasy kolem památky

Nebyly nalezeny žádné trasy