Kostel svatého Cyrila a Metoděje, Suché Vrbné

Kostel svatého Cyrila a Metoděje se nachází v českobudějovické čtvrti Suché Vrbné v Puchmajerově ulici. Historie kostela v Suchém Vrbném spadá do doby, kdy bylo ještě samostatnou vsí a náleželo dříve k farnosti Dobrá Voda. S rostoucím počtem místních obyvatel ale rostla potřeba vlastního kostela, v roce 1923 proto dobrovodský farář Mons. Václav Řepa vyhlásil sbírku na jeho výstavbu. V roce 1926 byl zakoupen pozemek, na němž nyní kostel stojí. Jako první byla postavena budova církevní školky, a to v roce 1933. Dnes slouží jako fara. Stavba kostela začala v březnu 1935 na základě návrhu budějovického architekta Procházky. Malby v interiéru navrhl pražský architekt Major a jejich autory jsou malíři Jelínek a Bašný. Stavba byla dokončena v říjnu 1935 a slavnostně vysvěcena 26. prosince 1935. Obřadu, který spolu s dalšími církevními hodnostáři řídil Mons. Václav Řepa, již z funkce budějovického děkana, přihlíželo více než tisíc lidí. Následně byla vystavěna klášterní budova v sousedství kostela, dokončena v roce 1936. Do roku 1950 zde sídlili těšitelé (Kongregace bratří těšitelů z Gethseman). Kostel je jednolodní stavbou v novorománském slohu s presbytářem a dvěma sakristiemi. Rozměry lodi jsou 17 x 10 m, poloměr presbytáře 8 m výška kostela 16,5 m s věžičkou o výšce 9,5 m. Na východní vnější zdi kostela jsou nápisy „Můžeš-li věřit, všechno jest možné věřícímu“ a „In te Domine speravi non confundar in aeternum“ (V tebe, Pane, doufám, ať nejsem zahanben navěky). Ve věžičce je umístěn zvon sv. Václav o hmotnosti 145 kg. Kostelní varhany pocházejí původně z budějovického kostela sv. Anny. Za kostelem stojí v zahradě kříž datovaný 1876, jenž měl původně stávat na suchovrbenské návsi.

GPS pozice
48.9671136 /
 14.5050728
Informace o bohoslužbách naleznete zde:
Pouze v době bohoslužeb
5. 7.

Trasy kolem památky

Nebyly nalezeny žádné trasy