Kostel sv. Vavřince, Kostelec

Kostel sv. Vavřince v Kostelci je původně raně gotický z doby kolem roku 1300 (z té doby je hrotitý portál vedoucí z jižní předsíně do lodi), v písemných pramenech je poprvé zmíněn jako farní roku 1384. Později patřil jako filiální k hosínskému farnímu kostelu, od roku 1703 ale ke znovu zřízené faře v Purkarci. V roce 1848 bylo povoleno zřídit v Kostelci expozituru. Věž pochází patrně z 2. poloviny 16. století, v 18. století barokně přestavěna a v nynější podobě se stanovou střechou byla zbudována v roce 1862. Areál kostela se hřbitovem, jenž je obklopen ohradní hřbitovní zdí, se nachází na návrší při severním okraji obce, podél hlavní komunikace a tvoří výraznou dominantu obce. Márnice na hřbitově není předmětem památkové ochrany.

GPS pozice
49.1401014 /
 14.4739242
Informace o bohoslužbách naleznete zde:
pouze z venku
10. 8.

Trasy kolem památky

Trasa-7
Trasa 7
Obtížnost: středně obtížná
Délka: 29,6 km
Trasa1A-thumb
Trasa 1
Obtížnost: obtížná
Délka: 57,4 km