Kostel Božského srdce Páně, České Budějovice

Jedná se o klášterní kostel Kongregace sester Nejsvětější Svátosti. Součástí klášterního komplexu je Církevní základní škola, patřící pod Biskupské gymnázium J. N. Kostel vznikl v letech 1903—1904 pod vedením českobudějovického stavitele J. Stabernakem. Kostel je postaven v novobarokním slohu jako jednolodní stavba s plochým štukovaným stropem, mělkým půlkruhovým závěrem a zvonicí. Venkovní fasády jsou členěny pilastry s korintskými hlavicemi vyrůstajícími ze soklové profilované římsy. Loď kostela osvětlují čtyři vysoká půlkruhovitě sklenutá okna. Součástí kostel byli dvě kaple: kaple svatého Jana Nepomuckého a kaple Panny Marie. Nad nimi se půlkruhovými širokými okny do lodi otevírá patrová oratoř. Hlavní oltář je proveden jako sloupová architektura vrcholící baldachýnem a obrazem, na kterém se svaté Markétě Marii Alacoque zjevuje Božské srdce Páně. Nad oltářem uzavírá apsidu nástěnná malba s motivem Adorace Svátosti patnácti světci. Barokní kazatelna není původní, ale byla přenesena z kostela sv. Petra a Pavla na Hosíně začátkem 20. století. Ve věži kostela se nachází zvonkohra z osmi zvonků, která vždy v celou hodinu během dne zahraje melodii Ave Maria nebo Sanctus.

GPS pozice
48.9764075 /
 14.4831650
Informace o bohoslužbách naleznete zde:
Kostel otevřený kolem bohoslužeb
Kolem 11. 6.
Play Video

Trasy kolem památky

Nebyly nalezeny žádné trasy