Klášterní kostel Obětování Panny Marie, České Budějovice

Nejstarší stavební památka Českých Budějovic, významným příkladem raně a vrcholně středověkého stavitelství na jihu Čech. Původně gotický kostel Obětování P. Marie a klášter s rajským dvorem byly přestavěny v baroku. V r. 1265 byl klášter založen spolu s městem a v r. 1274 dokončen. V 1785 byl klášter zrušen. Pozoruhodné jsou křížové klenby, studniční kaple a nástěnné malby. Poté co přečkal několik požárů byl kostel ve druhé polovině 17. století přestavěn. Kolem presbytáře např. přibyly barokní kaple, které byly při dalších úpravách roku 1865 zase zbořeny. Kostel je bazilikálním trojlodím s nevystupující příčnou lodí, táhlým pětibokým presbytářem se sakristií na jihu. Po severní straně příčné lodi je barokní předsíň, po severní straně pak barokní kaple. K jižní straně kostela přiléhá klášter s ambitem.

GPS pozice
48.9757850 /
 14.4717033
Informace o bohoslužbách naleznete zde:
Kostel a klášter jsou otevřené v sezóně, platí se vstupné.
21. 11.
Play Video

Trasy kolem památky

Trasa4A-thumb
Trasa 4
Obtížnost: lehká
Délka: 28,3 km