Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Zlatá Koruna

V r. 1263 založil Přemysl Otakar II. cisterciácký klášter. Původní dřevěné stavby zničeny pravděpodobně Závišem z Falkenštejna r. 1278. Klášter zrušen za Josefa II. 10. 11. 1785. Od r. 1786 světská fara. Matriky v letech 1731 – 1770 a od r. 1786. Kostel založen r. 1263, dokončen r. 1370, 27. 10. 1420 vypálen za husitských válek, r. 1663 zbarokizován (opatem Bernardem Pachmannem), další barokní úpravy v 18. stol., které však nebyly dokončeny.

Název obce německy: Goldenkron; Název obce latinsky: Sacro – Corona, Sancta Corona, Spinea Corona

Klášter Zlatá Koruna se nachází asi 8 km od Českého Krumlova v katastru obce Zlatá Koruna. Budovy kláštera jsou z velké části středověké (kostel, ambit, kapitulní síň, kaple Andělů Strážných, opatství), částečně barokně upravené. V historické části obce jsou zachovány další gotické budovy včetně laického kostela sv. Markéty a zbytků opevnění. Cisterciácký klášter byl založen roku 1263 českým králem Přemyslem Otakarem II. Původně se klášter jmenoval Svatá Koruna (lat. Sancta Corona, německy Heiligenkron) podle relikvie trnu z Kristovy koruny, kterou Přemysl Otakar II. obdržel nepřímo od francouzského krále Ludvíka IX. Svatého. Zprávu o darování má cisterciácký kronikář Jan z Viktringu. Klášter ve správě Národního památkového ústavu je přístupný veřejnosti dle otvírací doby.

https://www.klaster-zlatakoruna.cz/cs

GPS pozice
48.8552453 /
 14.3709981
Informace o bohoslužbách naleznete zde:
Kostel a klášter otevřené v sezóně, platí se vstupné
15. 8.

Trasy kolem památky

Trasa-8
Trasa 8
Obtížnost: lehká
Délka: 35,4 km