Kaple Nanebevzetí Panny Marie, Jaroslavice

Obec Jaroslavice se rozkládala na pravém břehu řeky Vltavy 3 km severně pod Purkarcem. Své jméno má odvozeno po stejnojmenném hradu a statku, který stál na protějším levém břehu, na vysoké skále. První zmínka o Jaroslavicích je z roku 1382. Kaplička sv. Vavřince uprostřed návsi byla postavena v roce 1834. V roce 1935 měla obec Jaroslavice 37 stavení, 195 obyvatel. V obci byly dva hostince, obchod se smíšeným zbožím, obecní chudobinec, Šeborů mlýn a pila. Škola byla ve vsi postavena v roce 1935. Pod Jaroslavicemi byla malá chatová osada se 14 chatami. V roce 1989 obec musela ustoupit výstavbě vodního díla Hněvkovice a celá byla srovnána se zemí. V roce 2012 byla kaple obnovena a zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie.

GPS pozice
49.1639942 /
 14.4545133
Jen kolem poutě
Přes otvor ve dveří
15. 8.

Trasy kolem památky

Trasa-7
Trasa 7
Obtížnost: středně obtížná
Délka: 29,6 km