Kaple sv. Jana Nepomuckého, Opatovice

V roce 1378 jsou jak Hrdějovice (Hrdywiczi), tak Opatovice (Opatowiczi) jmenovány ve výčtu vesnic, které spolu s městečkem Lišovem král Karel IV. zastavil Janovi z Leuchtenberka. Až do zániku feudálního zřízení náležely Hrdějovice s Opatovicemi k hlubockému panství, jehož posledními držiteli byli od roku 1661 Schwarzenbergové. Opatovice mají protáhlou náves s klasickými selskými usedlostmi vystavěnými ve stylu selského baroka a zděnou kaplí na návsi. Kapličku nechala vystavět Rosina Kubešová z Opatovic se svými dětmi a to v místě povalených starých božích muk. Byla vysvěcena dne 7. 9. 1890 od tehdejšího hosínského faráře za velké účasti domácích i přespolních farníků právě ve dnech, kdy zuřila v Čechách hrozná povodeň, která se v Opatovicích dostala do stodol, chlévů a světnic. Obyvatelé byli nuceni s čeládkou a dobytkem se odstěhovat na čas na Hosín. Zasvěcení kaple sv. Janu Nepomuckému, patronu proti povodním, bylo v ty dny velice příhodné.  Hned za vsí najdete zarostlé slepé rameno. Do vsi vedou tři cesty, ale všechny malé, spíš polní. Původně ale možná vedla cesta na Hlubokou přes Opatovice, jak naznačuje otočený křížek u dnešní silnice. Díky odlehlosti se zachovala náves v téměř původní podobě Opatovice je známá díky zachovalým statkům ve stylu selského baroka. Náves je zcela obklopena krásnými statky.

GPS pozice
49.0345592 /
 14.4490239
žádné
otvor ve dveřích
16. 5.

Trasy kolem památky

Trasa4A-thumb
Trasa 4
Obtížnost: lehká
Délka: 28,3 km
Trasa3-thumb
Trasa 3
Obtížnost: lehká
Délka: 15,7 km