Kaple Panny Marie, Včelná

Pseudobarokní kaple se zvoničkou se nachází v ulici 5. května před domem čp. 24. Kapli postavila v roce 1900 rodina Karla Černého a rodina Vycpálků z Plzně (Vycpálek byl v té době ředitelem plzeňské věznice na Borech) na vlastním pozemku při cestě do Kamenného Újezda. Ve štítu je umístěn nápis “ZDRÁVAS MARIA” ve štukovém obdélném rámu, nad ním pak letopočet 1900, rovněž ve štukovém obdélném rámu s konkávními rohy.

GPS pozice
48.9244947 /
 14.4540983
Veřejně přístupná
1. 1.

Trasy kolem památky

Nebyly nalezeny žádné trasy