Kaple Panny Marie Lurdské, Hrdějovice - Těšín

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1350, kdy budějovický farář prodával nedaleký dvůr „směrem k Hrdějovicím“ (versus Herdawicz). Ve svahu mezi Hrdějovicemi a Hosínem, severovýchodně od původní vsi, existovalo nejpozději ve 2. pol. 18. století poutní místo. Původní kaple postavena před rokem 1770, zbořena byla za josefínských reforem. Počátkem 19. století byla postavena nová kaplička a v letech 1888 – 1889 nynější novogotická kaple Panny Marie Těšínské. O stavbu této kaple se zasloužily především kongregace bratří a sester Nejsvětější Svátosti, sídlící v Českých Budějovicích v Žižkově a Lipenské ulici. Stromořadí před kapli bylo vysázeno v roce 1946. V letech 2014 – 2015 byla na náklady obce nově upravena studánka s pramenem léčivé vody vedle poutní kaple. Původně se v kapli slavila pouť na svátek Jména Panny Marie. Od roku 2019 se pouť pojí s oslavou svátku matek.

49.0265517 /
 14.4883269
1. čtvrtek v měsíci (17.00 pobožnost, 17.30 mše sv.)
otvor ve dveřích a v létě přes mříž
druhá neděle v květnu

Trasy kolem památky

Trasa3-thumb
Trasa 3
Obtížnost: lehká
Délka: 15,7 km