Kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže, Český Krumlov

Jedná se o typický barokní poutní areál, jaké se stavěly v Evropě na přelomu 17. a 18. století.  Srdcem areálu na Křížové hoře je osmiboká kaple, postavená v roce 1710, obklopená zelenou plochou a osmibokým ambitem (krytou poutní chodbou) s arkádami. Ambit byl dostavěn následně v letech 1715 – 1720. K poutnímu areálu vede z města křížová cesta s šesti výklenkovými kaplemi z let 1750 – 1755. Kaple stojí na místě, kde nechal jezuitský kazatel Michal Koppe vztyčit tzv. španělský dřevěný kříž se vsazenou částečkou ze sv. Kříže roku 1658 (nebo 1650), který měl město ochránit před nepříznivým počasím a živelnými pohromami.

Interiér kaple, dnes již bez mobiliáře, je osvětlen dvěma okny v přízemí a dvojicí oken v patře. Kapli zpřístupňují hlavní severní a boční západní vchod. Osmiboký ochoz je sklenut valenou klenbou. Zevně uzavřen plnou zdí, probranou apsidálními výklenky a nikami. Hlavní předsunuté jižní křídlo se vstupem o dvou okenních osách korunuje široký volutový štít s trojúhelným nástavcem, opatřeným ve vrcholu křížem. Severní vchod do ambitu zpřístupňuje dvouramenné schodiště. Kaple na Křížové hoře (619 m n. m.) leží na jihovýchodním okraji Českého Krumlova.

Každoročně se zde koná mše (kolem 14. 9.) na svátek  (tj. 14. 9.). Od roku 2016 je po rekonstrukci  areál zpřístupněn veřejnosti. Poutní areál je otevřen celoročně o víkendech a státních svátcích: v létě od 13:00 – 17:00, v zimě od 12:00 – 16:00. V létě a při pěkném počasí je otevřeno i ve všední dny. Vstupné je dobrovolné a je určeno na veškerý provoz a vybavení, výstavy a údržbu areálu i jeho okolí.

48.8029317 /
 14.3229919
Informace o bohoslužbách naleznete zde:
Poutní areál je otevřen celoročně o víkendech a státních svátcích: v létě od 13:00 – 17:00, v zimě od 12:00 – 16:00. V létě a při pěkném počasí je otevřeno i ve všední dny.
14. 9.

Trasy kolem památky

Nebyly nalezeny žádné trasy