Kaple Nejsvětějšího srdce Páně, Češnovice

Kapli nechal postavit v roce 1865 místní sedlák Jakub Koupal, který chtěl před emigrací do Ameriky nechat na sebe ve vsi památku. Jelikož však nepožádal církevní úřady o povolení, odmítli mu hotovou kapli vysvětit. O dvacet let později darovala paní z Nepomuka 120 zlatých na opravu kaple. Kaple byla následně zasvěcena Nejsvětějšímu Srdci. V kapli byla tehdy umístěna dřevěná socha Krista, která zde vydržela přes sto let, než byla v roce 1989 ukradena. V těsné blízkosti této pseudogotická kaple se nachází i kamenná boží muka z 15. století.

GPS pozice
49.0355506 /
 14.3581633
Žádné
Veřejně přístupná
19. 6.

Trasy kolem památky

Trasa-6
Trasa 6
Obtížnost: lehká
Délka: 25,2 km