Dominikánský klášter, České Budějovice

Nejstarší památkou Českých Budějovic je Dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie. Klášter byl vystavěn při zakládání města a stal součástí městského opevnění. Zajímavostí je, že jako stavební materiál zde byly použity kromě kamene také cihly. Na jihu ke kostelu Obětování Panny Marie přiléhá klášterní budova s gotickým ambitem, který je zaklenutý žebrovými klenbami. Při klášteře se nachází i věž (tzv. Bílá věž), která je pozdně gotická a má barokní báň z roku 1772. Výstavba kláštera byla zahájena roku 1265 na popud Přemysla Otakara II. Klášter roku 1784 zrušil Josef II. a klášterní budovy byly předány piaristům. Piaristé sem přenesli své gymnázium, které však bylo v roce 1871 zestátněno. Řád piaristů opustil klášterní areál r. 1871 a na jeho místo přišli redemptoristé, kteří však museli v r. 1949 odejít.

Virtuální 3D prohlídku je možné shlédnout zde

 

48.9755361 /
 14.4716614
Informace o bohoslužbách naleznete zde:
Kostel a klášter otevřené v sezóně, platí se vstupné

Trasy kolem památky

Trasa4A-thumb
Trasa 4
Obtížnost: lehká
Délka: 28,3 km